ADR & RID

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

PROFESJONALNE DORADZTWO DOTYCZĄCE PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DROGĄ I KOLEJĄ.

ZOBACZ WIĘCEJ

ADR & RID – szkolenia i doradztwo

1

Pełnienie funkcji doradcy ADR/RID.

2

Szkolenia personelu z bezpieczeństwa przewozu chemikaliów.

3

Szkolenia wstępne i okresowe ADR/RID.

4

Realizacja nakazów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

5

Opracowanie planów ochrony towarów dużego ryzyka lub planów zapewnienia bezpieczeństwa towarów wysokiego ryzyka.