TECHNOLOGII

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

WYTYCZNE BRANŻOWE | PROJEKTY TECHNOLOGICZNE | BEZPIECZEŃSTWO CHEMIKALÓW

ZOBACZ WIĘCEJ

Projekty i wytyczne technologiczne

1

Projekty technologiczne w rozumieniu prawa budowlanego.

2

Opiniowanie projektów budowlanych projektów technicznych pod względem spełnienia wymagań BHP w obiektach w których są projektowane stanowiska  pracy (przemysł chemiczny, stacje paliw, przemysł drzewny, inne).

3

Wytyczne projektowe z zakresu BHP.

4

Wytyczne projektowe dla wentylacji awaryjnej oraz odciągów stanowiskowych substancji niebezpiecznych.

5

Opracowywanie instrukcji magazynowania chemikaliów.