KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

BIURO TECHNICZNE BHP I TECHNOLOGIA EDWARD WOŁOCH

OCENA RYZYKA | BHP | OCENA MASZYN | SZKOLENIA | DORADZTWO

ZOBACZ WIĘCEJ

ATEX

Wyznaczamy strefy zagrożenia wybuchem związanym z występowaniem palnych pyłów i gazów. Wykonujemy  ocenę ryzyka wybuchu oraz Audyty Bezpieczeństwa Wybuchowego.

ADR/RID

Profesjonalne doradztwo i szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych drogą (ADR) i koleją (RID). Doradzamy i szkolimy firmy, i kierowców.

BHP/RYZYKO - TECHNOLOGIA

Wykonujemy ocenę ryzyka, oraz wytyczne dla wentylacji w postaci projektów technologicznych. Uzgadniamy projekty pod względem BHP, a także pomagamy w realizacji nakazów PIPu i SANEPIDu.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Opracowujemy: audyty bezpieczeństwa, ocenę ryzyka technicznego, dobór norm bezpieczeństwa maszyn, propozycje działań minimalizujących ryzyko, określenie ryzyka szczątkowego, opracowanie deklaracji zgodności, opracowanie instrukcji maszyn / urządzeń

O MNIE

Edward Wołoch
właściciel
+48 505 847 694

1. Jesteśmy biurem inżynierskim specjalizującym się w dostarczaniu firmom, niezbędnej dokumentacji oraz doradztwa z zakresu:

 • Bezpieczeństwa stosowania i przetwarzania substancji chemicznych.
 • Bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz procesów produkcyjnych.

2. Używanie chemikaliów nakłada na firmy obowiązek posiadania wielu dokumentów i instrukcji niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia zakładu jak i też wymaganych przez instytucje kontrolne: Państwową Inspekcję Pracy , Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Sanitarną, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Inspekcję transportu Drogowego, Urząd Transportu Kolejowego.

3. Biuro zapewni Państwu doradztwo oraz sprawne opracowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez prawo krajowe i ograny kontrolne wyżej wymienione.

 • Studia z zakresu mechaniki, Politechnika Rzeszowska.
 • Studia podyplomowe w zakresie Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym, nr dypl. 364/2003 , Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Studia Podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa chemikalii – Politechnika Krakowska.
 • Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  Politechnika Warszawska nr dypl. 1128/05.
 • Studia  Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem. Główny Instytut Górnictwa.
 • Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa technicznego Maszyn i urządzeń 2023.

 • CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
 • Rzeczoznawca ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, nr upr. 247/98 -Główny Inspektor Pracy.
 • Doradca w Zakresie Transportu Towarów Niebezpiecznych, Drogą i Koleją (ADR/RID).
 • Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.  Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie.
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem – Główny Instytut Górnictwa.
 • Menadżer odpowiedzialny za bezpieczeństwo techniczne w atmosferach potencjalnie wybuchowych (MEx) – Główny Instytut Górnictwa.

atex_bhp_ppoż_adr_dębica
DĘBICA
siedziba firmy
atex_bhp_ppoż_adr_tarnów
TARNÓW
40 km / 35 minut
atex_bhp_ppoż_adr_rzeszów
RZESZÓW
50 km / 40 minut
atex_bhp_ppoż_adr_mielec
MIELEC
30 km / 35 minut
atex_bhp_ppoż_adr_stalowa_wola
STALOWA WOLA
90 km / 1,5 godziny
atex_bhp_ppoż_adr_lublin
LUBLIN
220 km / 3 godziny
atex_bhp_ppoż_adr_jasło
JASŁO
45 km /45 minut
atex_bhp_ppoż_adr_krosno
KROSNO
60 km / 1 godzina

KONTAKT

DANE FIRMY:

Biuro Techniczne Firm
BHP i  Technologia
Edward Wołoch

NIP:  872 15 62 293

DANE TELEADRESOWE:

ul. Wielopolska 31
39-200 Dębica

tel: 505 847 694
mail: edward.woloch@gmail.com

Działamy na terenie całej Polski szczególnie blisko nam do takich miast jak: Dębica, Rzeszów, Tarnów, Mielec, Jasło, Kraków, Krosno, Lublin.