ATEX

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

Wynikająca z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

ZOBACZ WIĘCEJ

ATEX – audyty i doradztwo

1

Wyznaczamy strefy zagrożenia wybuchem związanym z występowaniem palnych pyłów i gazów.

2

Wykonujemy  ocenę ryzyka wybuchu oraz Audyty Bezpieczeństwa Wybuchowego.

3

Opracowujemy dokument zabezpieczenia przed wybuchem lub aktualizację istniejącego już dokumentu (DZPW).

4

Weryfikujemy wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem, z uwagi na wprowadzane zmiany.

5

Dokonujemy klasyfikacji rodzaju oraz wyznaczania zasięgu stref zagrożenia wybuchem na etapie projektowym.

6

Wykonujemy Oceny Ryzyka Zapłonu od urządzeń nieelektrycznych oraz ocenę wymagań minimalnych dla maszyn i urządzeń wyprodukowanych przed 2004 r ( bez oznakowania znakiem CE) .

7

Opracowujemy instrukcje: zasady pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz zasady prac serwisowych dla stosowanych urządzeń.

8

Opracowujemy wytyczne branżowe dla zagadnień BHP oraz ATEX w formie projektów technologicznych. Zgodność z Dyrektywą 2014/34/UE.

9

Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz szkolimy pracowników.