BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakres opracowań

1. Ocena zgodności według Dyrektywy Maszynowej( Dyrektywa 2006/42/WE, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008 Dz.U. 199 poz 1228) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2023/1230 w sprawie maszyn:

1

Audyty bezpieczeństwa

2

Ocena ryzyka technicznego

3

Dobór norm bezpieczeństwa maszyn

4

Propozycje działań minimalizujących ryzyko

5

Określenie ryzyka szczątkowego

6

Opracowanie deklaracji zgodności

7

Opracowanie instrukcji maszyn / urządzeń

2. Przeprowadzenie weryfikacji maszyn pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie z ( Dyrektywa 2009/104/WE, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.202 Dz.U. 191 poz 1596 z póź. zm.)

3. Wykonywanie kontroli maszyn i urządzeń:

1

Wstępną po zainstalowaniu maszyny, a przed przekazaniem do eksploatacji

2

Po zainstalowaniu maszyny na innym stanowisku pracy

3

Okresową

4

Specjalną