ADR & RID

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

PROFESJONALNE DORADZTWO DOTYCZĄCE PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DROGĄ I KOLEJĄ.

ZOBACZ WIĘCEJ

ADR & RID – szkolenia i doradztwo

1

Pełnienie funkcji doradcy ADR/RID.

2

Szkolenia personelu z bezpieczeństwa przewozu chemikaliów. Doradztwo DGSA.

3

Szkolenia wstępne i okresowe ADR/RID.

4

Realizacja nakazów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

5

Opracowanie planów ochrony towarów dużego ryzyka lub planów zapewnienia bezpieczeństwa towarów wysokiego ryzyka.

Szkolenia ADR Rzeszów – Mielec – Lublin – Tarnów – Jasło

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) która jest bazą na której opiera się każdy kurs. Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego) co uwzględniamy prowadząc kursy. Każdy kurs ADR obejmuje aktualną wiedzę w z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Celem przepisów ADR regulujących przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 – klasy 7, a także klas 7,8  jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód, o czym przypominamy prowadząc nasze kursy. Uprawnienia w zakresie szkolenia ADR kierowców posiadających prawo jazdy posiadają doradcy ADR którzy prowadzą kursy. Kurs ADR to nie tylko wiedza w zakresie transportu towarów niebezpiecznych ale również podstawa bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych.

Kierowcy przewożący towary niebezpieczne muszą posiadać nie tylko prawo jazdy ale również odbyć kurs z zakresu ADR obejmujące zagadnienia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Oferta kursów ADR w rejonie miasta Rzeszów jest szeroka, ale warto zwrócić uwagę na doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze transportu towarów niebezpiecznych klasy 1 – klasy 7, a także klas 7,8  oraz uprawnienia prowadzącego kursy adr.

Każdy kurs dotyczący materiałów niebezpiecznych (ADR) opieramy na sprawdzonej wiedzy i doświadczeniu. Dobry kurs to podstawa bezpiecznej pracy.

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookies.

Działamy na terenie całej Polski szczególnie blisko nam do takich miast jak: Dębica, Rzeszów, Tarnów, Mielec, Jasło, Kraków, Krosno, Lublin.